נבחר:

הצב של אורן
מירה מאיר

0.00

הצב של אורן
מירה מאיר

"אבא, תביא לי צב," ביקש אורן מאבא שלו.
"אבל אין לי צב," ענה אבא.
"אז בוא נלך לחפש," אמר אורן.
"טוב," אמר אבא.
והם הלכו לחורשה.

×
×

עגלת קניות